پنجره های آلمینیومی 

پنجره های آلمینیومی از گذشته تا به امروز تغییراتی داشته که در زیر به طور مختصر به بررسی آنها می پردازیم.

1- آلمینیوم های سنتی  :

الف : آلمینیوم های کشویی 5ریل

ب : آلمینیوم های کشویی SD

2- آلومینیوم های اختصاصی نرمال

الف : کشویی

ب: لولایی

مزایا: قیمت نسبتا مناسب

معایب : عایق بندی ضعیف

در حال بروزرسانی ….