صارمی ۴۵

مشهد – صارمی ۴۵ – پروژه جناب مهندس اصغری
نوع پروفیل: ایده آل لمینت طرح چوب (قهوه ای پررنگ)
نوع شیشه: شیشه دوجداره شفاف تمام صنعتی

صارمی 45