پروژه مهندس یوسفی -طرقبه – پروفیل ویستابست با رنگ لمینت- شیشه دکوراتیو با گل لاله