قیمت پنجره دوجداره UPVC

باتوجه به اینکه در و پنجره دوجداره یک محصول سفارشی محسوب شده که بر اساس اندازه‌های مدنظر مشتری تولید می‌شود لذا قیمت مشخصی نمی‌توان برای آن تعیین کرد. بااینحال برای آگاهی از حدود قیمتی محصولات تولیدی، لیست زیر تهیه شده است.

توجه: قیمت‌ها به تومان است.

ردیفنوع در/پنجرهپروفیلشیشهیراققیمت پروفیل ویستاقیمت پروفیل سی فورقیمت پروفیل ایده آل
۱قیمت پنجره دوجداره یک لنگه بازشولولاییدوجداره سادهVHS
پنجره دوحالته
۶.۵۰۰.۰۰۰۵.۱۰۰.۰۰۰۶.۱۰۰.۰۰۰
۲قیمت پنجره دوجداره دو لنگه بازشولولاییدوجداره سادهVHS
پنجره تک حالته
۱۰.۹۰۰.۰۰۰۸.۴۰۰.۰۰۰۱۰.۳۰۰.۰۰۰
۳قیمت پنجره دوجداره کشوییکشوییدوجداره سادهVHS
پنجره کشویی
۶.۶۵۰.۰۰۰۵.۲۰۰.۰۰۰۵.۴۰۰.۰۰۰
۴قیمت پنجره دوجداره سرویسیلولاییدوجداره سادهVHS
پنجره کلنگی اتاقی
۲.۰۵۰.۰۰۰۱.۶۳۰.۰۰۰۱.۹۰۰.۰۰۰
۵قیمت درب دوجداره تک لنگهلولاییدوجداره سادهVHS
درب تک حالته
۶.۸۵۰.۰۰۰۵.۱۰۰.۰۰۰۶.۲۶۰.۰۰۰
۶قیمت درب دوجداره دو لنگهلولاییدوجداره سادهVHS
درب فرانسوی تک حالته
۱۳.۳۶۰.۰۰۰۹.۸۶۰.۰۰۰۱۲.۳۰۰.۰۰۰