قیمت پنجره دوجداره UPVC

باتوجه به اینکه در و پنجره دوجداره یک محصول سفارشی محسوب شده که بر اساس اندازه‌های مدنظر مشتری تولید می‌شود لذا قیمت مشخصی نمی‌توان برای آن تعیین کرد. بااینحال برای آگاهی از حدود قیمتی محصولات تولیدی، لیست زیر تهیه شده است.

توجه: قیمت‌ها به تومان است.

ردیفنوع در/پنجرهپروفیلشیشهیراققیمت پروفیل ویستاقیمت پروفیل سی فورقیمت پروفیل کنت وین
۱قیمت پنجره دوجداره یک لنگه بازشولولاییدوجداره سادهVHS
پنجره دوحالته
۷.۲۰۰.۰۰۰۵.۷۰۰.۰۰۰۴.۸۰۰.۰۰۰
۲قیمت پنجره دوجداره دو لنگه بازشولولاییدوجداره سادهVHS
پنجره تک حالته
۱۲.۳۰۰.۰۰۰۹.۷۰۰.۰۰۰۸.۲۰۰.۰۰۰
۳قیمت پنجره دوجداره کشوییکشوییدوجداره سادهVHS
پنجره کشویی
۷.۶۰۰.۰۰۰۶.۱۰۰.۰۰۰
۴قیمت پنجره دوجداره سرویسیلولاییدوجداره سادهVHS
پنجره کلنگی اتاقی
۲.۳۰۰.۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰۱.۶۰۰.۰۰۰
۵قیمت درب دوجداره تک لنگهلولاییدوجداره سادهVHS
درب تک حالته
۷.۸۰۰.۰۰۰۶.۰۵۰.۰۰۰۵.۳۰۰.۰۰۰
۶قیمت درب دوجداره دو لنگهلولاییدوجداره سادهVHS
درب فرانسوی تک حالته
۱۵.۰۰۰.۰۰۰۱۱.۵۰۰.۰۰۰