بلوار دانشجو

مشهد – بلوار دانشجو – دانشجو ۲۶ – پروژه آقای نظیف – پروفیل ویستابست + شیشه رفلکس نقره ای